Propozycje zabaw – język angielski.

STRONY INTERNETOWE DLA DZIECI Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM:

www.zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/469/nauka-angielskiego-online?fbclid=IwAR0hEG4sDt-7I8L2-ODhqR8UprvY3HWWoO7reX3yNjc9-sN0U_snSqSNYqc

www.superkid.pl/jezyk-angielski?fbclid=IwAR1fpelUaEVwQILD9vBGn_2h57RsZzb8wjn7Ya2w6TXzLU76ztFzMABwCec