LOGOPEDIA 

 

Użycie języka w procesie komunikacji słownej, jest tylko z pozoru naturalne i łatwe. Rządzą nimi w praktyce nie do końca poznane, mózgowe mechanizmy mowy, powiązane zarówno ze strukturą mózgu jego funkcjonowaniem, jak i układem oddechowym, fonacyjnym, artykulacyjnym, słuchowym, a także czynnikami środowiskowymi. 

 

Codzienna praca dziecka odbywa się ściśle przy współpracy zarówno mgr Hanny Waczyńskiej – Logopedy, jak i rodziców, opiekunów naszych podopiecznych.