MYDLANE DOŚWIADCZENIA – SPOTKANIE Z PANIĄ AGNIESZKĄ