Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ogólny rozwój dziecka, czyli na rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny i estetyczny, jest muzyka. Działanie muzyki nie dotyczy tylko słuchu, ale całego systemu mięśniowego i nerwowego, rytm i dynamika znajdują odpowiednik w systemie mięśniowym. Przyjąć można, że pierwotnym instrumentem jest ciało ludzkie, toteż wszelkie odmiany tempa i energii muzycznej można odtwarzać ruchami ciała. Kinetyczne odczuwanie muzyki ujawnia często się w postaci skurczów mięśni lub rytmicznych ruchów całego ciała będących reakcją na dynamikę, rytm oraz charakter słuchanego utworu. Taka specyfika przeżycia muzycznego i wrodzona dążność dziecka do ruchu powoduje konieczność uwzględnienia ćwiczeń i zabaw ruchowych jak najwcześniej w jego rozwoju. Ruch jest naturalną potrzebą dziecka, objawia się w stałym dążeniu do działania.
Zajęcia muzyczne pozwalają zaspokajać potrzeby ruchowe i potrzebę tworzenia, oprócz wartości poznawczych mają wartości wychowawcze. Taniec, śpiew i muzykowanie na nawet najprostszych instrumentach perkusyjnych są sposobem przeżywania i wyrażania emocji, formą duchowego i fizycznego wyżycia się, formą zabawy i odprężenia. Poprzez te działania umożliwia się dziecku uczestniczenie w – często dla niego niedostępnym – świecie sztuki, dając wiele radości i satysfakcji. Założeniem zajęć muzycznych jest wychowanie człowieka nie tylko wrażliwego na sztukę, ale samodzielnego, inteligentnego, aktywnego, sprawnego fizycznie, przyszłego odbiorcę muzyki, a często jej wykonawcę i twórcę.

Zajęcia prowadzone są przez mgr Magdalenę Kluj – Absolwentkę Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Akademii Muzycznej w Poznaniu. Poszukując nowych inspiracji jest stałą bywalczynią warszawskich Ogólnopolskich Warsztatów Muzycznych z zakresu nauczania metodą Carla Orffa.

TERMINY ZAJĘĆ: 

JEŻYKI  – PONIEDZIAŁEK 14.00-14.30, ŚRODA 14.00-14.30

SOWY – PONIEDZIAŁEK 14.30-15.00, ŚRODA 15.30-16.00, PIĄTEK 14.30-15.00

LISKI – PONIEDZIAŁEK 15.30-16.00, ŚRODA 15.00-15.30, PIĄTEK 15.30-16.00

ZAJĄCZKI – PONIEDZIAŁEK 15.00-15.30, PIĄTEK 15.00-15.30

WIEWIÓRKI – ŚRODA 14.30-15.00, PIĄTEK 14.00-14.30