W Przedszkolu nr 2 w Opalenicy witają

ZAJĄCZKI

Nauczyciele: Justyna Wójcik – Domagała, Aneta Wiśniowska

Woźna oddziałowa: Małgorzata Dziurla